06 53 26 14 86 leon@delis.nl

Thuishaven van de Lis

Vestingstadje Muiden

Volgens een officieel document begint de begint de geschiedenis van Muiden in het jaar 953. In een schenkingsakte van Keizer Otto aan de Utrechtse kerk staat de naam Villa Amuda: ’stad aan de monding van de Aa’, de oude naam van de Vecht. Maar er zijn ook bronnen die aangeven dat deze plek al in het jaar 777 bewoond is.

In 1122 krijgt Muiden stadsrechten, maar van een echte stad is nog geen sprake. Er zijn geen vestingwallen en geen stadspoorten. Ergens tussen 1150 en 1180 wordt er pas een eerste verdedigingswerk gebouwd: een toren van tufsteen. In later jaren bouwt men er een kerk tegenaan.

De ligging van Muiden aan de monding van de Vecht zorgt voor groei. Schepen die naar het zuiden willen varen, richting Uitrecht en verder, moeten eerst tol betalen. Niet zo verwonderlijk dat er op die plek ook een kasteel verrijst: het Muiderslot.

Gedurende 11 jaar is het een van de burchten van Floris de Vijfde, ‘der Keerlen God’. Daar komt een plotseling einde aan als de graaf in 1296 door een aantal edelen vermoord wordt. Het Muiderslot wordt verwoest – maar ook weer opgebouwd.

Net zo vergaat het Muiden door de eeuwen heen. Er zijn slechte tijden met veel armoede. In 1611 is er zelfs een grote brand die vrijwel het hele stadje verwoest. Maar er komt ook voorspoed en welvaart aan. Nieuwe bedrijvigheid in de vorm van scheepswerven, een kruitmolen, zoutziederijen en bierbrouwerijen. 

Al die industrie vertrekt of verdwijnt uiteindelijk ook weer, Muiden wordt een ‘woonstad’. Maar net als lang geleden is de Vecht nog steeds de levensader van Muiden. In de Groote Zeesluis, al gebouwd in 1674, worden jaarlijks zo’n 20.000 vaartuigen geschut: traditionele zeilschepen, scherpjachten, motorkruisers, kano’s, roeisloepen en vissersbootjes.

Zeker in de zomermaanden is het er een drukte van jewelste. Veel van de boten meren even aan voor een rondje door Muiden. En dan zijn er ook nog de talloze bezoekers die op de terrassen langs de Vecht van dit schouwspel genieten, onder het genot van een hapje en een drankje.

Muiden heeft iets gezelligs, iets wat mensen trekt. En ze ook nog eens terug laat komen. Maak het ook mee.

Meer over de geschiedenis van vestingstad Muiden vind je in het bezoekerscentrum aan het Vestingplein.

Kijkje aan boord?

Ik vertel je graag meer over de Lis. Maar je bent ook van harte welkom in mijn thuishaven Muiden om zelf een kijkje te nemen. En beeldbellen kan natuurlijk ook altijd. Laat het maar even weten.